Voorwaarden voor aanvraag van LOTUS®slachtoffers bij Kring Castricum

 •  Aanvragen van LOTUS®slachtoffers dienen wanneer dit bekend is zo spoedig mogelijk schriftelijk, via het aanvraag formulier of per email te worden ingediend 
 • (bij voorkeur 4-6 weken).
 • Bij annuleren van de opdracht binnen 24 uur voor de aangevraagde datum wordt het volle tarief berekend. Is het LOTUS®slachtoffer aanwezig dan geldt het volle tarief plus de reis- en eventuele parkeerkosten.

Tarieven:

 •  Bedrijven, overheidsinstellingen, scholen en andere instellingen
  • 23,50 per deelnemer per uur met een minimum van 2 uren per inzet.
  • Reiskosten
   • per eigen vervoer € 0,19 p/km en gemaakte parkeerkosten
   • De gemaakte kosten met openbaar vervoer (Bij treinreizen de kosten op basis van 2e klas.)
  • De administratie/bemiddelingskosten bedragen € 3,50 per factuur.
  • EHBO verenigingen, Rode kruis en Reddingsbrigade
   • € 7,50 per uur.
   • EHBO examens € 20,00 per examen van maximaal 12 kandidaten.
   • Reiskosten per eigen vervoer € 0,19 p/km
 • Betaling gaarne binnen 14 dagen na ontvangt van de factuur. Bij het sturen van een 2e betalingsherinnering zullen extra administratiekosten in rekening worden gebracht
 • Bij wanbetaling worden eerder gemaakte afspraken opgeschort.
 • In geval van overmacht ( ziekte, verkeer en weersomstandigheden) zal er gezocht worden naar een oplossing. De LOTUS®kring is niet aansprakelijk voor de eventuele consequenties.
 • Wij doen onze uiterste best om alle aanvragen van assistentie te voorzien. De lotuskring kan echter niet aansprakelijk gesteld worden wanneer een LOTUS®slachtoffer niet op een inzet verschijnt.

Vragen of opmerkingen kunt u stellen aan onze coördinator.

In situaties die hierboven niet zijn beschreven beslist het Bestuur.

Wij hopen op een goede samenwerking.